Prywatny detektyw

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

CloseJuż od 27 lat na rynku usług detektywistycznych!

Ochrona informacji niejawnych


OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zajmujemy się zaawansowanymi i kompleksowymi rozwiązaniami związanymi z Ochroną Informacji Niejawnych.

Naszym atutem jest nie tylko biegła znajomość przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz orzecznictwa sądów, ale przede wszystkim wieloletnia praktyka w zakresie ochrony informacji niejawnych, a w szczególności znajomość zasad interpretacji i stosowania prawa przyjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, czyli służby nadzorujące funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.

Osobami odpowiadającymi w naszej firmie za tę tematykę są specjaliści zajmujący się nieprzerwanie ochroną informacji niejawnych już od roku 1999, tj. od momentu uchwalenia przez Sejm RP pierwszej ustawy o ochronie informacji niejawnych. Nasi specjaliści, byli funkcjonariusze UOP, ABW i SKW pracowali w pionach służb specjalnych odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, m.in. zajmując tam stanowiska pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, zastępcy pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, inspektora oraz administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nasi specjaliści posiadają poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiające im dostęp do informacji niejawnych oznaczonych wszystkimi klauzulami, do  „Ściśle Tajne” włącznie, a ponadto poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych : Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – „COSMIC TOP SECRET”, Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA TOP SECRET oraz Unii Europejskiej – EU TOP SECRET.

 

W szczególności oferujemy :

 1. Doradztwo w zakresie interpretacji oraz stosowania przepisów regulujących ochronę informacji niejawnych.
 2. Pośrednictwo we współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w reprezentowaniu stron w postępowaniu odwoławczym prowadzonym na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Pomoc w zakresie poprawnego wypełniania wymaganych przez ustawę dokumentów, w szczególności niezbędnych do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Nasza pomoc polega przede wszystkim na udzieleniu konsultacji w zakresie zagadnień krytycznych, stanowiących najczęstsze przypadki wydania przez organ decyzji negatywnej. W katalogu zagadnień krytycznych umieściliśmy m.in. :
 • sprawy majątkowe, w tym źródła pochodzenia zgromadzonego majątku,
 • zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 • stan zdrowia, w tym zdrowie psychiczne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • współpraca z organami bezpieczeństwa PRL, podatność na szantaż lub wywieranie presji oraz kontakty z zagranicznymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lub organizacjami, których działalność pozostaje w sprzeczności z porządkiem prawnym RP.
 1. Symulację rozmów jakie z osobami ubiegającymi się o dostęp do informacji niejawnych przeprowadzają uprawnione podmioty, w szczególności przedstawiciele ABW i SKW.
 2. Wykonywanie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, administratora oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 3. Szkolenie w zakresie pełnego spektrum zagadnień składających się na tematykę ochrony informacji niejawnych.
 4. Pomoc w opracowaniu lub samodzielne opracowanie dokumentacji wymaganej w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji niejawnych, tym dokumentacji Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji.
 5. Przygotowanie systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej do certyfikacji przez ABW lub SKW.
 6. Przeprowadzenie audytu jednostki organizacyjnej pod kątem oceny poziomu ochrony informacji niejawnych, w szczególności ustalenia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a wymaganiami wynikającymi z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie, na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych, czynności mających za cel ustalenie poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej w tym bezpieczeństwa informacji niejawnych stwarzanego przez podmioty funkcjonujące w jej środowisku.

Kontakt:

Tel: 661205834


Strona Prywatnego Detektywa Leszka Sucheckiego
Kontakt z nami:
 • Biuro Detektywistyczne:
 • RO-MAN Sp. Z O.O.
  ul. Moniuszki 19,
  31-523 Kraków
  NIP: 676-005-66-99

Przyjedź do nas:
© 2018 Leszek Suchecki.